Distancujeme se od Evropské unie a zvrácených západních elit a jejich neo marxistických hodnot!!!

Braňme se invazi odlišných ras a kultur!!!

http://white-media.info

Radikálně proti xenofilům, antirasistům, neomarxistům!!!

Podporujeme revoluční myšlenky webu white-media.info!!!

white-media.info

Zrádce národa pověsit!

Chci podepsat petici!

Už máme 13994 podpisů